Aurora – Gold Trading

ราคาทองคำแท่ง 96.5

รับซื้อ ขายออก
ทองออโรร่า 27,410.00 27,500.00
ทองสมาคม 27,400.00 27,500.00

ราคาทองคำแท่ง Realtime

รับซื้อ ขายออก
ทอง 96.5 27,422.00 27,477.00
ทอง 99.99 28,428.00 28,468.00
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ราคาย้อนหลัง
Aurora – Gold Trading

ราคาทองคำแท่ง


แหล่งที่มา รับซื้อ ขายออก
ราคาทองออโรร่า 96.5 27,410.00 27,500.00
ราคาทองสมาคม 27,400.00 27,500.00
ราคาทอง 96.5 (Realtime) 27,422.00 27,477.00
ราคาทอง 99.99 (Realtime) 28,428.00 28,468.00
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ราคาย้อนหลัง